כתובת
קיבוץ מזרע מיקוד: 1931200
מספרי טלפון
חנויות משווקות מזרע